Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Kun Messias saapuu

 

Jerusalemin muureilla

Kun Messias saapuu. TV7:n opetukset: Osa 6/7. Lars Enarson

Shalom Jerusalemista!

Istun Öljyvuorella, josta näkee temppelialueelle. Tänne Jeesus palaa, ja täällä hän piti viimeisen puheensa omasta paluustaan ja lopunajoista. Olemme opettaneet ennenkin tästä Öljyvuoren puheesta. Puhumme jälleen Jeesuksen paluusta Matt. 24:n mukaan. Tutkimme Jeesuksen käyttämää mielenkiintoista sanaa.

Luetaan yhdessä Matteuksen 24. luvusta. Jae 37: ”Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat… eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa… toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.” Jotkut englanninkieliset opettava tämän kohdan nojalla, ettei ylöstempausta tapahdu. Engl. Raamatussa käytetäänkin samaa sanaa pois ottamisesta sekä vedenpaisumuksen että ylöstempauksen yhteydessä. Kaksi naista oli jauhamassa. Toinen otettiin, toinen jätettiin. He opettavat, että jumalattomat viedään ja vanhurskaat jäävät jäljelle. On ajatuksessa oikeaakin. Perinteisen opetuksen mukaan ne katoamme täältä jonnekin. Se ei ole raamatullista.

 

Ylöstempaus merkitsee muuttumista. Silloin myös kokoonnumme kohtaamaan Jeesuksen, kun hän saapuu pilvissä Jerusalemiin hallitsemaan maailmaa. Olemme silloin hänen kanssaan täällä hallitsemassa, emme katoa avaruuteen. Uskolliset saavat hallittavakseen kaupunkeja. Paavali sanoo, että pyhät saavat tuomita maailmaa. Katsotaan nyt Matt. 24:ää. ”Vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki.” Sitten puhutaan kahdesta pellolla olevasta miehestä. Toinen viedään, toinen jätetään. Kreikan kielessä ”viemisestä” käytetään kahta eri sanaa. Kun vedenpaisumus vei ihmiset, kreikassa käytetään sanaa airoo. Se merkitsee pois siirtämistä. Luen jakeen uudelleen: ”…eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva.” Ruots. raamatunkäännös on parempi kuin englannin ”ottaa pois”. Tässä jakeessa ei ole kyse ylöstempauksesta vaan pois viemisestä. Mutta seuraavassa jakeessa lukee: ”Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa… Toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.”

 

”Korjata talteen” on ihana kreikan sana, paralambanoo. Sana paralambanoo on hyvä muistaa. Eräs mies selitti minulle useita vuosia sitten, ettei ylöstempausta tule: ”Matt. 24:ssähän sanotaan, että jumalattomat vietiin pois. Pellolta viedään jumalaton, ja sinne jätetään vanhurskas.” Vanhurskaat saavat kyllä periä maan. Se ajatus on oikein. Mutta ylöstempausta emme voi näillä jakeilla kumota. Kun kuulin miehen opetuksen, katsoin alkutekstiä. Siinä käytettiin pois viemisestä tai ottamisesta kahta eri sanaa. ”Korjata talteen” on siis kreikaksi paralambanoo. Sana tarkoittaa ”armeliasta ja lohduttavaa luokseen ottamista”. Se ei tarkoita pois siirtämistä vaan luokse ottamista. Esimerkiksi äiti ottaa lapsen syliin ja lohduttaa sitä. Kyseessä voi olla sängyssään itkevä vastasyntynyt. Äiti ottaa lapsen armahtaen luokseen. Se on sanan paralambanoo perusmerkitys. Sanan merkitys avautuu lisää eri raamatunkohdissa. Kun aloin tutkia sanaa, löysin ylöstempauksesta aivan uusia näkökulmia. Sanaa käytetään esimerkiksi, kun enkeli tuli Joosefin luo. Tämä oli kuullut, että Maria oli raskaana Pyhästä Hengestä. Enkeli sanoi: ”Älä pelkää ottaa Mariaa tykösi vaimoksi.” ”Se, mikä hänessä on siinnyt, on Jumalan Hengestä.” Ylöstempaus merkitsee sitä, että Jeshua (Jeesus) tulee hakemaan morsiamensa luokseen. Morsiamesta tulee Karitsan vaimo ja kuningatar Kuninkaan rinnalle, kun tämä saapuu ja istuutuu isänsä Daavidin valtaistuimelle. Sanaa paralambanoo käytetään, kun Joosef otti Marian luokseen. Sana merkitsee myös valitsemista, vierelle kutsumista esimerkiksi vaimoksi. Ihana merkitys. Sanaa käytetään myös, kun enkeli kehotti Joosefia ottamaan lapsensa ja vaimonsa ja lähtemään Egyptiin. Enkeli sanoi hänelle: ”Ota mukaan lapsi ja hänen äitinsä.” Matteus 2:13: ”…Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: ’Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin, ja ole siellä siihen asti, kun minä sinulle sanon, sillä Herodes on etsivä lasta surmatakseen hänet.” Tässä paralambanoo merkitsee sitä, että joku ottaa toisen luokseen suojellakseen häntä. Juuri näin käy ylöstempauksessa. Meidät temmataan pilviin Jeesusta vastaan. Hän ottaa meidät luokseen, että saisimme suojan Jumalan vihan tuomioilta, jotka kohtaavat maailmaa.

 

Ahdistuksen aika on paholaisen vihaa Jumalan kansaa kohtaan. Sitä emme pääse pakoon. Mutta Jeesus pelastaa meidät Jumalan vihalta, joka kohtaa syntiä. Sana paralambanoo tarkoittaa, että Jeesus ottaa meidät luokseen suojellakseen meitä, samoin kuin Joosefin piti ottaa lapsensa ja vaimonsa, koska Herodes tahtoi surmata lapsen. Ylöstempaus pelastaa meidät maailmaa kohtaavalta vihalta. Paralambanoo. Pyhä Henki ottaa meidät mukaansa. Meidät temmataan ylös, että olisimme suojassa tuomioilta. Meitä ei säästetä paholaisen vihalta, ahdistuksen ajalta, vaan Jumalan tuomioilta. Paholainen voi ehkä surmata meidät fyysisesti, muttei hengellisesti. Sen sijaan meidän tulee pelätä Jumalaa, jolla on valta tuomita kadotukseen. Siltä tuomiolta vältymme, kun meidät temmataan pilviin kohtaamaan Vapahtajamme. Se oli sanan paralambanoo toinen merkitys.

 

Sanaa käytetään myös Matt. 17:ssa, jossa Jeshua (Jeesus) otti mukaansa kolme opetuslasta (Johannes, Jaakob ja Pietari) korkealle vuorelle, Ilmestysvuorelle. Tässä sana merkitsee ”ottaa mukaansa työtoveriksi”. Sanaa paralambanoo käytetään myös Apt 15:ssä, jossa Paavalin ja Barnabaan välille syntyi sellainen riita, että he erosivat toisistaan. Barnabas otti avustajakseen lähetysmatkalle Johannes Markuksen. Sana merkitsee tässä ”ottaa rinnalleen avustajaksi”. Näin tapahtuu myös ylöstempauksessa. Jeesus ottaa meidät mukaansa valtaistuimelle tuomitsemaan maailmaa. Olemme silloin erityisellä tavalla Jeesuksen työtovereita. Saamme hallita koko luomakuntaa, niin kuin Jumala oli alusta asti suunnitellut. Pääsemme tehtäväämme viimeisen Aadamin kautta, uskomalla Jeesukseen. Paavali kysyy: ”Ettekö tiedä, että pyhät tuomitsevat maailman?” Ylöstempauksessa meidät kutsutaan Jeesuksen vierelle työtovereiksi, kun hän saapuu hallitsemaan.

 

Sanaa paralambanoo käytetään myös ihanasti Joh. 14:ssa. Haluan lukea nämä lohdutuksen sanat. Joh. 14:1: ”Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Asuinsijalla Jeesus tarkoittaa ylösnousemusruumista. Nyt elämme ”maallisessa telttamajassamme”, ehkä 80-vuotiaiksi. Jotkut elävät pitempäänkin. Mutta kyseessä on väliaikainen asunto, teltta. Mutta kerran saamme pukeutua ylösnousemusruumiiseen, jonka Jeesus on omalla ylösnousemisellaan valmistanut. Jae 3: ”Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen.”

 

Sanan paralambanoo viimeinen merkitys on ”ottaa joku mukaansa asumaan kanssaan”. Ylöstempauksessa saamme 1. Tess. 4:n mukaan olla Herran kanssa aina. Nyt odotamme hänen paluutaan taivaasta. Meidät on kutsuttu 1. Tess. 1:n mukaan kääntymään epäjumalista, vääristä uskonnoista, ja tämän maailman jumalan mukaisesta menosta. Tarkoituksemme on odottaa tosi Jumalan Poikaa taivaasta. Silloin saamme meille kuuluvan perintöosan, jos olemme lujittaneet valintamme tässä ajassa (2. Piet. 1). Silloin meidän ei koskaan tarvitse langeta. Pääsemme Vapahtajan ikuiseen valtakuntaan. Hän sanoo: ”Hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Olit uskollinen vähässä. Panen sinut paljon haltijaksi.” Meidät toivotetaan valtakuntaan ylenpalttisen tervetulleiksi. Siksi meidän tulee pysyä uskollisina ja tehdä sitä mitä meidät on kutsuttu tekemään. Meillä on kaikilla käytössämme leivisköjä. Kullakin on ainakin yksi leiviskä. Olkaamme uskollisia vähässä, niin resurssien kuin lahjojemmekin käytössä. Kaikkia ei ole kutsuttu kokoaikaiseen julistustyöhön, mutta jonkun tehtävän olemme Jumalalta saaneet. Ota selville, mihin Jumala on sinut kutsunut. Seuraa ihmistä vain siinä määrin, kuin hän seuraa Herraa. Kun Jeesus palaa, hän tuomitsee meidätkin. Hän ei tuomitse meitä kadotukseen vaan arvioi meidän tekomme. Hänellä on mukanaan palkka. Hän palkitsee jokaisen tämän tekojen mukaan. Siksi on tärkeää tehdä sellaista, millä on ikuisuusarvoa. Olemme keränneet aarteita tulevaa varten, koska odotamme Herramme paluuta ja palkintoa. sana paralambanoo kuvaa ylöstempausta ihanalla tavalla. Sitä käytetään yljästä, joka ottaa morsiamensa luokseen. Ylöstempauksessa Jeesus ottaa morsiamensa luokseen. Paralambanoo tarkoittaa myös turvaan viemistä vaaran aikana, niin kuin Joosef suojeli perhettään tuholta. Juuri niin tapahtuu ylöstempauksessa. Meidät viedään suojaan. Saamme ylösnousemusruumiin, joka ei koskaan kuole. Me vältämme katoavaisuuden, jonka alainen luomakunta on. Paralambanoo tarkoittaa myös rinnalle kutsumista työtoveriksi. Saamme palvella Herraa ikuisesti, istua valtaistuimilla ja hallita maata. Lupaus mainitaan Ilmestyskirjassa monta kertaa. Jos olemme olleet uskollisia, saamme vallan hallita pakanoita, niin kuin Jeesus sai sen vallan Isältään. Paralambanoo merkitsee pääsyä Jeesuksen vierelle hallitsemaan. Lopuksi hän vie meidät sinne, missä hän on. Joh. 14:3: ”Vaikka menenkin pois, otan teidät tyköni, koska haluan, että olette siellä missä minäkin.” Saamme olla Isän kasvojen edessä kirkkaudessa. Jeesus pyytää: ”Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni…”

 

Odota Jumalan Poikaa taivaasta. Tänne Öljyvuorelle hän saapuu. Täältä hän nousi taivaaseen, ja samalla tavalla hän saapuu. Sille päivälle ei ole vertaa. Opetus tästä ihanasta toivosta lohduttaa meitä. Se rohkaisee meitä pakenemaan jumalattomuutta ja maailmallisuutta ja elämään puhtaina Jumalan edessä. Tämä opetus rohkaisee meitä pysymään uskollisina vainoissa, jotka Jumala on selvästi luvannut. Vainot tulevat myös Pohjolaan. Ahdistuksen aika on erityisen vaikea Israelissa, koska ennen kuin Jeesus pääsee valtaistuimelleen, sille istuutuu antikristus. Täällä asuvien on silloin paettava vuorille. Mutta me saamme olla hänen kanssaan, kun hän saapuu.

 

Linkki ohjelmaan: http://www.tv7.fi/vod/player/33986/

 

 

 

 

 

Sivun alkuun

©2019 KAIKKI MUUTTUU - suntuubi.com